INFORMARE

Data: 15-02-2018

Ca urmare a informațiilor apărute in presa locala despre câștigul membrilor Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia, pentru corecta informare a opiniei publice, facem precizarea ca, in baza contractului de mandat, membrii CS beneficiaza de o indemnizatie fixa a carei valoare poate ajunge la maximum dublul câștigului salarial mediu net pe ramura ( aprox. 3 100 lei ) , conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.