SEVESO

Directiva „Seveso” are drept scop prevenirea riscurilor de accidente majore care implică substanţe periculoase, precum şi limitarea consecinţelor unor astfel de accidente nu numai pentru om (aspectele de securitate şi sănătate), dar şi pentru mediu (aspectul de mediu).- obiective care intră sub incidența reglementărilor sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 cu modificările și completările ulterioare.

SE ROVINARI

Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore – conform Anexei nr. 6 din Legea 59/2016
Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore ,conform Anexei nr. 6 din Legea nr.592016
Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore – conform Anexei nr. 6 din Legea 59/2016
Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore – conform Anexei nr. 6 din Legea 59/2016
Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore

SE TURCENI
Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore