Învățământ profesional dual

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL

2022

CEO a asigurat stagii de practică în baza Contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, pentru 234 elevi, astfel:

 • Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari
 • calificare mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 45 elevi
 • Liceul Tehnologic Bâlteni
 • calificare mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 16 elevi
 • Colegiul Tehnic Motru
 • calificare mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 28 elevi
 • calificare sudor – 52 elevi
 • Colegiul Tehnic Energetic Craiova
 • calificare operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare – 18 elevi
 • calificare electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice – 18 elevi
 • Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi“ Peştişani
 • calificare sudor – 11 elevi
 • Colegiul Tehnic Mătăsari
 • calificare electrician exploatări miniere – 47 elevi.

În luna iulie 2022, 87 elevi au absolvit învățământul profesional dual.
CEO a oferit posibilitatea angajării tuturor absolvenților de învățământ profesional dual.
Din totalul elevilor, în anul 2022 au fost angajați la cerere 46 absolvenți, repartizați în structuri organizatorice, astfel:

2021

CEO a asigurat stagii de practică în baza CONTRACTELOR DE PARTENERIAT pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, pentru 242 elevi, astfel:

 • Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari
 • calificare mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 45 elevi
 • Liceul Tehnologic Bâlteni
 • calificare mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 17 elevi
 • Colegiul Tehnic Motru
 • calificare mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 29 elevi
 • calificare sudor – 56 elevi
 • Colegiul Tehnic Energetic Craiova
 • calificare operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare – 18 elevi
 • calificare electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice – 17 elevi
 • Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi“ Peştişani
 • calificare sudor – 11 elevi
 • Colegiul Tehnic Mătăsari
 • calificare electrician exploatări miniere – 49 elevi.

În luna august 2021 prima serie formată din 121 elevi a absolvit învățământul profesional dual. Din totalul elevilor, CEO a angajat la cerere 57 absolvenți, repartizați în structuri organizatorice, astfel:

ANUNT

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CEO) oferă tuturor absolvenților calificați prin învățământ dual, promoția 2021, oportunitatea de a deveni salariați ai companiei în ocupațiile pentru care dețin competențe certificate, astfel:

 • Sudor – 23 locuri pentru absolvenții Colegiului Tehnic Motru;
 • Mecanic utilaje și instalații în industrie – 27 locuri pentru absolvenții Colegiului Gheorghe Tătărăscu Rovinari;
 • Electrician exploatări miniere – 20 locuri pentru absolvenții Colegiului Tehnic Mătăsari;
 • Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice – 14 locuri pentru absolvenții Liceului Energetic Craiova;
 • Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice – 13 locuri pentru absolvenții Liceului Energetic Craiova;
 • Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 24 locuri pentru absolvenții Liceului Tehnologic Turceni.

Absolvenții trebuie să transmită în format pdf. documentele:

 • cerere angajare (click aici  click aici );
 • copie act de identitate;
 • copie certificat de calificare.

la Direcția Resurse Umane – Serviciul Organizare, email organizare@ceoltenia.ro până cel mai târziu în data 01.09.2021.

Relații suplimentare se pot obține de la Direcția Resurse Umane – Serviciul Organizare, telefon  0372 819 756.

Schimbările semnificative din ultimii ani în domeniul energiei au determinat adoptarea unui model de afaceri bazat pe crearea de valoare în comun, care vizează dezvoltarea sustenabilă a companiei și a comunităților.

Prin contracte de parteneriat încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ din județele Dolj și Gorj, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Compania) sprijină calificarea profesională a tinerilor care doresc să practice ocupații specifice în domeniile producere energie electrică și extracție lignit.

Tinerii, absolvenți ai ciclului gimnazial, care optează pentru învățământul dual, beneficiază pe o durată de 3 (trei) ani, de susținerea Companiei pentru calificarea profesională pentru practicarea ocupațiilor/meseriilor: electrician, sudor, lăcătuș mecanic, mecanic agregate rotative termoenergetice, operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare.

În perioada de pregătire profesională, pe lângă bursa profesională în valoare de 200 lei acordată de Ministerul Educației Naționale, Compania asigură fiecărui tânăr beneficii și stimulente, astfel:

  • bursă lunară în valoare de 200 lei;
  • premiu de performanță anuală în valoare de 300 lei pentru primii 5 (cinci) elevi merituoși din fiecare clasă;
  • echipament individual de protecție pe perioada pregătirii practice;
  • echipamente de muncă pentru desfășurarea pregătirii practice;
  • pregătire practică alături de cei mai buni specialiști;
  • prioritate la angajare după absolvire;
  • oportunități de dezvoltare profesională.

2020

Eveniment
Campania ,,Meseria face diferența
Târgul Ofertelor Educaționale, Târgu Jiu, 7 martie 2020

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (Compania) a participat, în data de 7 martie 2020, la Târgul Ofertelor Educaționale desfășurat în cadrul campaniei ,,Meseria face diferența”, desfășurat în locația Shopping City Târgu Jiu, în calitate de agent economic partener, susținător al învățământului profesional și dual.

Târgul Ofertelor Educaționale organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj își propune, în fiecare an, prezentarea ofertei educaționale a unităților de învățământ tehnic, profesional și dual, precum și consilierea și îndrumarea tinerilor în vederea alegerii unei meserii.

În cadrul evenimentului Compania a prezentat oferta privind susținerea tinerilor care vor ocupa 224 locuri la învățământul dual și 84 locuri la învățământul profesional de stat, pentru dobândirea unei calificări specifice activităților de producere energie electrică și extracție lignit.

Compania oferă în perioada 2020-2023, fiecărui tânăr ce alege învățământ dual, beneficii și stimulente, astfel:

  • bursă lunară în valoare de 200 lei;
  • premiu de performanță anuală în valoare de 300 lei, primilor 5 (cinci) elevi merituoși din fiecare clasă;
  • echipament individual de protecție pe perioada pregătirii practice;
  • echipamente de muncă pentru desfășurarea pregătirii practice;
  • pregătire practică alături de cei mai buni specialiști;
  • prioritate la angajare după absolvire;
  • oportunități de dezvoltare profesională.

Tinerii vor desfășura pregătire practică în activități specifice de producere energie electrică şi extracție lignit în cadrul subunităților din companie, realizând astfel o bună cunoaștere a viitoarei profesii.

La absolvirea programului de pregătire profesională, tinerii obțin certificat de calificare cu recunoaștere națională și la nivelul Uniunii Europene.

Pentru perioada 20202023, Compania a încheiat 6 (șase) contracte de parteneriat cu unități de învățământ și unități administrativteritoriale din județele Gorj și Dolj, prin care susține 224 locuri la învățământ dual în calificări specifice companiei.

Locurile pot fi ocupate de tineri care au finalizat ciclul gimnazial și optează pentru dobândirea unei calificări profesionale la unitățile de învățământ partenere, astfel:

  • Colegiul Tehnic Mătăsari:
  • electrician exploatări miniere – 30 locuri.
  • Colegiul Tehnic Motru:
  • sudor – 30 locuri;
  • mecanic utilaje și instalații în industrie – 30 locuri.
  • Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari:
  • sudor – 15 locuri;
  • mecanic utilaje și instalații în industrie – 15 locuri.
  • Liceul Tehnologic Bâlteni:
  • sudor – 15 locuri;
  • mecanic utilaje și instalații în industrie – 15 locuri.
  • Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani:
  • sudor – 14 locuri.
  • Liceul Energetic Craiova:
  • electrician aparate și echipamente electrice și energetice – 30 locuri;
  • electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice – 30 locuri.

Invatamant dual 2020-2023.pdf

2019

            Pentru perioada 20192022, compania a încheiat 5 (cinci) contracte de parteneriat cu unităţi de învăţământ şi unităţi administrativteritoriale prin care susţine 6 (şase) clase cu 180 elevi la învăţământ dual, pentru a dobândi calificări cu recunoaştere naţională şi europeană.

            Elevii se pot înscrie pentru clasele de învăţământ dual la unităţile de învăţământ partenere, astfel:

  • Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru Târgu-Jiu: operator fabricare şi prelucrare polimeri – 30 locuri;
  • Colegiul Tehnic Motru: sudor – 30 locuri;
  • Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari: mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 30 locuri;
  • Colegiul Tehnic Mătăsari: electrician exploatări miniere – 30 locuri;
  • Colegiul Tehnic Energetic Craiova:
  • operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare – 30 locuri;
  • mecanic agregate rotative termoenergetice – 30 locuri.

Invatamant dual 2019-2022

2018

             Pentru perioada 20182021, compania a încheiat 5 (cinci) contracte de parteneriat cu unităţi de învăţământ şi unităţi administrativteritoriale prin care susţine 5 (cinci) clase cu 138 elevi la învăţământ dual.

            Elevii sunt înscrişi pentru anul şcolar 20182019 în clasa a IXa la învăţământ dual la unităţile de învăţământ partenere, astfel:

  • Colegiul Tehnic Motru: sudor – 28 elevi;
  • Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari: mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 29 elevi;
  • Liceul Tehnologic Turceni: lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic – 29 elevi;
  • Colegiul Tehnic Mătăsari: electrician exploatări miniere – 22 elevi;
  • Colegiul Tehnic Energetic Craiova:
  • electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice – 15 elevi;
  • electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice – 15 elevi.

Invatamant dual 2018-2021