Concentrare pe nevoile sociale

CE Oltenia aloca sume importante pentru atenuarea problemelor sociale determinate de incetarea activitatii, ca urmare a epuizarii rezervelor in anumite perimetre sau din alte cauze.

LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA

Prin specificul activitatii lor, exploatarile de carbune din cadrul CE Oltenia au afectat sursele de apa de suprafata si pânza freatica, cu impact negativ asupra zonelor populate.

Pentru a veni in sprijinul comunitatilor locale si pentru atenuarea impactului negativ operatorii minieri au finantat si executat sisteme de alimentare cu apa din sursele de suprafata sau lucrari de alimentare cu apa individuale din sursele de apa de mare adancime.

Astfel, in prezent se afla in exploatare statia de alimentare cu apa Godinesti ce deserveste toate localitatile traversate: Godinesti, Ciuperceni, Bradet, Matasari, Dragotesti.

Localitatile Plostina, Leurda, Rosiuta sunt alimentate cu apa printr-un sistem de foraje de adancime.

In prezent, se afla in derulare o investitie pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Miculesti.

Pentru alimentarea localitatilor din bazinul minier Rovinari, au fost executate foraje de mare adancime care sunt intretinute si exploatate de catre unitatile miniere din zona.

 

VETRE DE SAT

SM9_8288

CE Oltenia are in derulare urmatoarele lucrari pentru amenajarea vetrelor de sat:

VATRA SAT CORNESTI
1. Cimitir – in curs de executie.

VATRA SAT  DRAGOIENI  I
1. Retea de alimentare cu apa – neracordata la reteaua de canalizare a municipiului Targu Jiu;
2. Retea de canalizare – finalizata;
3. Statie de epurare – finalizata.

VATRA SAT  DRAGOIENI  II
1. Retea de alimentare cu apa – in curs de executie;
2. Retea de canalizare – in curs de executie;
3. Statie de epurare – in curs de executie;
4. Dig protectie  Rau Amaradia – in curs de executie.

REDARI IN CIRCUITUL SILVIC SI AGRICOL

Pe langa investitiile tehnologice realizate sau in curs de realizare ce au ca rezultat incadrarea in limitele impuse de legislatia europeana pentru emisiile de poluanti in aer, apa, sol, CE Oltenia aloca sume importante pentru redarea suprafetelor de teren afectate de exploatarile miniere in circuitul silvic si agricol. Au fost redate in circuitul silvic si agricol cca 720  ha (227 ha in zona Lupoaia; 30 ha in zona Rovinari; 208 ha in zona Rosia-Pesteana; 30 ha in zona Tismana; 175 ha in zona Jilt; 50 ha in zona Berbesti).

Se intentioneaza si cultivarea de plante medicinale pe astfel de suprafete, in viitor

AJUTOARE SOCIALE acordate salariatilor si nu numai (ajutoare de nastere, de deces, pentru boli grave sau pentru persoanele care au suferit pagube in urma unor calamitati naturale).