Concentrare pe nevoile sociale

CE Oltenia aloca sume importante pentru atenuarea problemelor sociale determinate de incetarea activitatii, ca urmare a epuizarii rezervelor in anumite perimetre sau din alte cauze.

LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA

Prin specificul activitatii lor, exploatarile de carbune din cadrul CE Oltenia au afectat sursele de apa de suprafata si pânza freatica, cu impact negativ asupra zonelor populate.

Pentru a veni in sprijinul comunitatilor locale si pentru atenuarea impactului negativ operatorii minieri au finantat si executat sisteme de alimentare cu apa din sursele de suprafata sau lucrari de alimentare cu apa individuale din sursele de apa de mare adancime.

Astfel, in prezent se afla in exploatare statia de alimentare cu apa Godinesti ce deserveste toate localitatile traversate: Godinesti, Ciuperceni, Bradet, Matasari, Dragotesti.

Localitatile Plostina, Leurda, Rosiuta sunt alimentate cu apa printr-un sistem de foraje de adancime.

Sistemul de alimentare cu apa a localitatii Miculesti este finalizat si receptionat din februarie 2014;

Pentru alimentarea localitatilor din bazinul minier Rovinari, au fost executate foraje de mare adancime care sunt intretinute si exploatate de catre unitatile miniere din zona.

VETRE DE SAT

SM9_8288

Pentru desfasurarea activitatii miniere in bazinul Olteniei au fost organizate vetre de reconstructie a gospodariilor afectate dupa cum urmeaza :

1. Sat Nou Iasi – Dragutesti, judetul Gorj
2. Somanesti, Cilnic, judetul Gorj
3. Poiana, Dragutesti, judetul Gorj
4. Virt, Rovinari, judetul Gorj
5. Cornesti, Balesti, judetul Gorj
6. Varsaturi, Targu Jiu, judetul Gorj
7. platforma Panga, judetul Vilcea
8. Becheni, judetul Vilcea
9. Motru, judetul Gorj
10.Dragoeni I si Dragoeni II, Targu Jiu, judetul Gorj
11. Artego, Targu Jiu, judetul Gorj
12. Telesti, judetul Gorj

Au fost stramutate patru cimitire:
– Rovinari, judetul Gorj
– Slivilesti, sat Stiucani judetul Gorj,
– Husnicioara, judetul Mehedinti
– Berbesti, judetul Vilcea

Au fost reconstruite biserici:
– Motru, judetul Gorj
– Rovinari, judetul Gorj
– Timiseni, judetul Gorj
– Balesti, judetul Gorj
– Slivilesti, judetul Gorj
– Seciuri, judetul Gorj

REDARI IN CIRCUITUL SILVIC SI AGRICOL

Pe langa investitiile tehnologice realizate sau in curs de realizare ce au ca rezultat incadrarea in limitele impuse de legislatia europeana pentru emisiile de poluanti in aer, apa, sol, CE Oltenia aloca sume importante pentru redarea suprafetelor de teren afectate de exploatarile miniere in circuitul silvic si agricol. Au fost redate in circuitul silvic si agricol cca 785 ha din care 292ha in zona Lupoaia, 30 ha in zona Rovinari, 308 ha in zona Rosia Pesteana 30 ha in zona Tismana, 175 ha in zona Jilt si 50 ha in zona Berbesti. Sunt in curs de redare aprox 918 ha libere de sarcini tehnologice.

Se intentioneaza si cultivarea de plante medicinale pe astfel de suprafete, in viitor

AJUTOARE SOCIALE acordate salariatilor si nu numai (ajutoare de nastere, de deces, pentru boli grave sau pentru persoanele care au suferit pagube in urma unor calamitati naturale).