Indemnizatii

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare cuprinde criteriile si modul de acordare a remuneratiilor si a altor avantaje pentru membrii Consiliului de Supraveghere, Directoratului si directorilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Pentru anul fiscal 2013, raportul a fost prezentat si aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/16.05.2014.
Atributiile Comitetului de Nominalizare si Remunerare au fost stabilite prin Regulamentul Intern privind organizarea si functionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Supraveghere, aprobat in septembrie 2013.
Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului si directorilor CEO in perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 – click aici pentru vizualizare.

Pentru anul fiscal 2014, raportul a fost prezentat si aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8/23.06.2015.
Atributiile Comitetului de Nominalizare si Remunerare au fost stabilite prin Regulamentul Intern privind organizarea si functionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Supraveghere, aprobat in 23 iunie 2015.
Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului si directorilor CEO in perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 – click aici pentru vizualizare.

Raportul comitetului de nominalizare si renumerare, in urma sedintei AGOA din data de 12.07.2016 – pe anul 2015 click aici pentru vizualizare.

Raportul comitetului de nominalizare si renumerare, pe anul 2016 – click aici pentru vizualizare.

Raportul comitetului de nominalizare si renumerare, pe anul 2017 – click aici pentru vizualizare.

inapoi