Codurile noastre

CODUL DE CONDUITA

Complexul Energetic Oltenia S.A. este constient de rolul pe care il are in societatea romaneasca, de responsabilitatea fata de clienti si partenerii de afaceri, precum si fata de actionari, angajati si comunitatea in care actioneaza.

Actiunile intreprinse de C.E. Oltenia si angajatii sai sunt fondate pe responsabilitate personala, onestitate, loialitate, respect, autodeterminare si sustenabilitate. Personalul de conducere poarta o responsabilitate speciala in acest sens.

Codul de Conduita stabileste doua directii principale:

I. incurajarea fiecarui angajat pentru responsabilitatea actiunilor sale cu oferirea unei indrumari corespunzatoare in conformitate cu prezentul cod;

II. prezentarea principiilor care ghideaza domeniile de activitate ale companiei C.E. Oltenia din aceasta perspectiva.

Pentru vizualizarea intregului document click aici.

CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Societatii Complexul Energetic Oltenia a fost aprobat prin H.CS nr. 13/26.03.2020 a Consiliului de Supraveghere.

Prezentare pe scurt

Acest regulament prezinta principiile fundamentale si regulile de organizare si desfasurare a activitatii pentru fiecare structura de guvernanta corporativa definita in cadrul societatii. Societatea este administrata in sistem dualist de catre Directorat, sub supravegherea Consiliului de Supravegere, constituite in temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cadrul Consiliului de Supraveghere s-au constituit patru comitete:

• Comitetul de Nominalizare si Remunerare

• Comitetul de Audit

• Comitetul de Strategie si Dezvoltare

• Comitetul de Reglementare si Relatiile cu Autoritatile Publice

Activitatea celor patru comitete consultative consta in studii si analize asupra problemelor cu caracter decisiv din cadrul companiei, concretizate in inaintarea de propuneri catre Consiliul de Supraveghere, necesare in adoptarea hotararilor optime.

Complexul Energetic Oltenia promoveaza o politica de comunicare transparenta intre detinatorii de actiuni si membrii conducerii, cu exercitarea deplina a drepturilor acestora. Activitatea companiei este guvernata de principii de etica si transparenta.

Pentru vizualizarea intregului document click aici.

CODUL ETIC AL C.E. OLTENIA

Codul Etic al C.E. Oltenia descrie normele etice adoptate care se aplică tuturor grupurilor interesate, interne şi externe, pe durata operaţiunilor de afaceri.

Pe scurt, Codul prezintă normele etice care trebuie să fie respectate, atrage atenţia asupra cazurilor de încălcări ale normelor sale, oferă sprijin în identificarea şi managementul problemelor de etică şi explică modul de raportare a acestora.

Unele secţiuni ale Codului şi subiectele abordate prezintă o importanţă mai mare pentru anumite domenii de afaceri şi unităţi organizaţionale decât pentru altele.

Trebuie subliniat faptul că, deoarece orice încălcare a normelor etice de către o singură persoană poate pune în pericol reputaţia câştigată cu greu şi poate compromite încrederea în întreaga companie, fiecare angajat trebuie să cunoască şi să acţioneze conform prevederilor Codului.

Acesta a fost adoptat pentru a promova o cultură organizaţională care încurajează conduita etică atât în interiorul, cât şi în afara COMPANIEI.

Pentru vizualizarea intregului document click aici.