HOTARARE AGOA A CE OLTENIA PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Data: 21-04-2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21.04.2023 a aprobat numirea in calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia a domnilor: Marcoci Alexandru, Predescu Șerban, Dăianu Adrian, Zaharia Alexandru, Marinescu Constantin-Adrian, Georgescu Petre Mădălin.

Durata mandatului va fi de 4 luni (pana la data de 20.08.2023 ) sau pana la desemnarea unor noi membri, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Mentionam ca mandatul celui de-al saptelea membru, dl. Eftenoiu Madalin-Cornel, urmeaza sa expire la data de 27.05.2023.