Strategie

Strategia globala a companiei este o strategie de consolidare a pozitiei din piata de energie, in contextul in care aceasta piata denota un grad de predictibilitate redus coroborat cu o scadere insemnata a consumului de energie la nivel national si aparitia de noi producatori care beneficiaza de o schema de ajutor destul de generoasa din partea statului.
Strategia societatii a fost elaborata in urma analizei mediului extern, intern si concurential, fiind structurata pe trei niveluri strategice : strategia corporatista, strategia afacerii si strategia operationala.

Obiectivele strategice ale CE Oltenia sunt canalizate spre:

1.     EXCELENTA
2.     DIVERSIFICARE
3.     PROFITABILITATE
4.     PARTENERIATE
5.     RESURSE-UMANE
6.     DEZVOLTARE DURABILA SI RESPONSABILITATE SOCIALA

Detalierea obiectivelor strategice ale CE Oltenia :

1.    EXCELENTA

– Realizarea unei productii de energie si de lignit performanta (eficienta, sigura si curata), la standarde europene, care sa fie competitiva pe plan national si international;
– Acesarea unor piete externe in conditiile reducerii accentuate a consumului de energie pe plan national coroborat cu aparitia unor noi producatori.

2. DIVERSIFICARE

– Crearea unui mix de surse de producere a energiei electrice prin diversificarea resurselor, celor pe bază de cărbune urmând să le fie adăugate soluții mai puțin sau deloc poluante precum unități de producție pe bază de gaze naturale și parcuri fotovoltaice ;
– Obtinerea de venituri din alte oportunitati ale actvitatii de exploatare in cadrul companiei .

3. PROFITABILITATE

– Performanta si competitivitate prin cresterea continua a valorii potentialului uman, a activelor detinute, precum si prin afaceri predictibile si profitabile si o buna gestionare a riscurilor;
– Functionarea cu grupurile energetice, in baza curbei de sarcina, la incarcari nominale care sa garanteze randamente mari si costuri mici;
– Acoperirea varfurilor de sarcina cu energie hidro produsa in interiorul CE Oltenia;
– Eficientizarea procesului de productie prin reducerea costurilor de operare, cresterea veniturilor din exploatare, dar si implementarea de investitii cu efect imediat pozitiv in structura costului de productie, in scopul obtinerii unui pret de vanzare competitiv.

4. PARTENERIATE

– Dezvoltarea de parteneriate cu investitori pentru a inlocui capacitatile de productie actuale cu altele mai fiabile si cu un randament mai ridicat sau pentru a implementa unele noi;
– Parteneriate pe termen lung cu comunitatile din arealul in care compania isi desfasoara activitatea, avand ca scop sprijinirea acesteia in rezolvarea problemelor sale sociale;
– Colaborarea cu universitati si institutii de cercetare din diferite domenii si zone geografice, organisme ale administratiilor centrale si locale, organizatii care apartin mediului de afaceri, precum si cu organisme stiintifice si profesionale in vederea optimizarii si eficientizarii procesului de productie;
– Dezvoltarea de parteneriate cu autoritatile locale in vederea accesarii de finantari nerambursabile pentru diferite obiective de mediu (redari de halde in circuitul agricol sau silvic).

5. RESURSE UMANE

– Angajament continuu catre excelenta profesionala prin asigurarea unei pregatiri continue a personalului si realizarea la nivelul intregii companii a unei culturi a performantei bazate pe disciplina, proceduri si recunoasterea contributiei individuale si de echipa;
– Un mediu de munca atractiv stabil si motivant, sigur si sanatos;
– Realizarea unei structuri de organizare flexibila (adaptarea structurii organizatorice la cerintele curente prin  reducerea numarului de niveluri ierarhice);
– Dimensionarea corecta a numarului de salariati in functie de nevoile reale ale companiei si elaborarea de programe de acompaniament social pentru personalul excedentar.

6. DEZVOLTARE DURABILA – RESPONSABILITATE SOCIALA

– Dezvoltare durabila – Garantarea unei productii de energie pe lignit sigura (independenta de influenta factorilor atmosferici, curata si eficienta, realizata in conditii durabile cu respectarea conditiilor de protectie si conservare a mediului inconjurator);
– Responsabilitate sociala – Manifestarea responsabilitatii companiei privind protectia mediului inconjurator si implicarea pe linie de responsabilitate sociala fata de comunitatile locale in care este prezenta.

Pentru indeplinirea obiectivelor strategice, planul strategic global este impartit in mai multe planuri strategice operationale atasate fiecarui obiectiv si domeniu functional, dupa cum urmeaza:
– Planul strategic de productie;
– Planul strategic de achizitii, vanzari/marketing;
– Planul strategic financiar;
– Planul strategic de protectie a mediului;
– Planul strategic de modernizare si dezvoltare (investitionala);
– Planul strategic in domeniul resurselor umane.