Proiecte si tehnologii

proiecte si tehnologii

La nivelul CEO se afla in derulare urmatoarele proiecte de investitii:

Sucursala Electrocentrale ROVINARI

1. Proiecte majore (desulfurare, slam dens, etc.):

– Depozit nou de zgura si cenusa Garla, realizat in solutia de slam dens – suprainaltare depozit – Esalonat pana in 2023

2. Modernizari/ reabilitari capacitati de productie energie

– Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 5, de 330 MW, pe lignit  –  In anul 2017 vor continua lucrarile in vederea reabilitarii si medernizarii blocului energetic nr.5, in limita fondurilor aprobate, cu termen PIF in 2020.

Sucursala Electrocentrale TURCENI

1.Proiecte majore (desulfurare, slam dens, etc.)

– Solutii pentru evacuarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate in urma procesului de ardere a carbunelui in cazanele grupurilor energetice, sub forma de slam dens –  suprainaltare depozit –  Esalonat pana in 2022.

2. Modernizari/ reabilitari capacitati de productie energie

– Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 3, de 330 MW –  Esalonat pana in 2020.

3. Investitiisi proiecte de mediu

– Inchiderea depozitului de zgura si cenusa Valea Ceplea – Esalonat pana in 2018.

Sucursala Electrocentrale ISALNITA

1. Proiecte majore (desulfurare, slam dens, etc.)

– Marirea stabilitatii depozitului de zgura si cenusa mal drept si mal stang Jiu – folosind tehnologia de fluid dens – suprainaltare depozite – Esalonat pana in 2020.

2. Modernizari/ reabilitari capacitati de productie energie

– Reabilitarea si modernizarea blocului energetic nr. 7 .

Sucursala Electrocentrale CRAIOVA II

1.Proiecte majore (desulfurare, slam dens, etc.)

– Marirea stabilitatii depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii folosind tehnologia fluidului autointaritor de zgura si cenusa – suprainaltare depozit – Esalonat pana in 2025

2. Capacitati noi de productie energie termica

– Realizarea unui cazan de abur industrial de 50t/h, cu functionare pe gaze – Investitie demarata.

Directia Miniera

• Cariera Rosia de Jiu:
– Deviere drum judetean  Rovinari – Negomir – finalizat
– Amenajare drum acces UMC Pesteana- UMC Rosia-în curs de execuţie
– Amenajare infrastructură terasamente şi fundaţii depozit cărbune nou- in curs de executie

• Cariera Lupoaia:
– Modernizare + RK excavator E1300-04 – in curs de executie

•Lucrarile de redare in circuitul economic a terenurilor din haldele de steril ( in diferite etape ) : Pesteana Sud 107 ha,Pesteana Nord 90 ha, Lupoaia 111,89 ha , Rosiuta 140,15 ha , Husnicioara 20 ha , Pinoasa 30 ha , Tismana I 18 ha , Tismana II 36 ha ,Rovinari Est 60 ha, Garla 69 ha , Jilt Sud 60,44 ha , Rosia 66 ha .

inapoi