COMPONENTA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL CE OLTENIA

Data: 18-08-2023

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17 august 2023 au fost numiti cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia, cu durata mandatului de 4 ani, incepand cu data de 21.08.2023, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Componenta Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia, incepand cu data 21.08.2023 este: Marcoci Alexandru, Marinescu Constantin-Adrian , Nitulescu Pavel-Casian , Popescu Luminita-Georgeta, Eftenoiu Madalin-Cornel, Georgescu Petre – Madalin si Tanasiev Vladimir.