ANUNT

Data: 5-05-2017

Servicii de formare profesională – specializare Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor(RSVTI), modul A – cod COR 311941; obţinerea autorizaţiei RSVTI de la Inspectoratul de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat(ISCIR)