ANUNT

Data: 9-02-2017

Serviciu de colectare, de transport si de eliminare a  deşeurilor spitaliceşti