ANUNT

Data: 25-01-2017

Servicii de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic în scopul estimării duratei de funcţionare remanente la instalatiile sub presiune

Caiet de sarcini
Formular de oferta
Formulare model     
Proiect de contract