ANUNT

Data: 20-01-2017

Documentaţie tehnico-economică în vederea declanşării procedurii pentru cauza de utilitate publică necesară unor obiecte miniere de interes naţional, judeţean şi local, conform Legii 255/14.12.2010 – Studiu de fezabilitate pentru realizarea investiţiei publice la obiectivul minier Cariera Roşiuţa