ANUNT

Data: 10-06-2019

I) ”Întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate ale S CE Oltenia pentru exercițiul anului 2018, în conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara’’;