ANUNT

Data: 4-06-2019

Audit financiar pentru Situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2018 si 2019, in conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.
Caiet de sarcini
Fisa de date
Formular de oferta
Proiect contract