ANUNT

Data: 7-05-2019

Reparaţii mecanice parţiale la utilajele aparţinând carierelor din cadrul Direcţiei Miniere