ANUNT

Data: 10-04-2019

Oxigen 5.0 cu puritate minim 99,999%
Specificatie tehnica oxigen