ANUNT

Data: 6-03-2019


Verificare tehnică periodică a instalaţiilor de alimentare cu gaze naturale a celor două centrale termice de la sediul administrativ al Direcţiei Miniere