ANUNT

Data: 28-01-2019


Servicii de formare profesională-Perfecţionare operator responsabil cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor(RSVTI), modulul B,în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei
RSVTI de către Inspectoratul de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat(ISCIR)