ANUNT

Data: 10-01-2019

Revizuirea manualului de politici contabile la nivelul SCEO SA conform IFRS, Consultanta contabila in conformitate cu IFRS

Caiet de sarcini
Fisa de date
Modele formulare
Proiect contract

Anexa la caietul de sarcini

Anexa la formularul de oferta