ANRE vine cu măsuri noi: Consumatorii își pot schimba, gratuit, furnizorul de energie în 21 de zile, chiar dacă au facturi neachitate

Data: 22-10-2014

Sursa: BIZ ENERGY

Consumatorii finali de energie au posibilitatea schimbării furnizorului în orice zi calendaristică. Procesul de schimbare a furnizorului a fost scurtat, creându-se condiţiile de încadrare în termenul de 21 de zile impus de Directiva 72/2009/CE pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum. Clientul final are dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale. A fost eliminată posibilitatea suspendării procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, ca urmare a neachitării facturilor de energie electrică. De evidențiat și faptul că procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea etapelor specifice. Acestea sunt principalele modificări aduse în favoarea consumatorilor de Ordinul ANRE nr. 105/2014 față de vechea procedură.

Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a aprobat, în şedinţa din 22.10.2014, Ordinul ANRE nr. 105/2014 de aprobare a Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, potrivit unui comunicat al instituției.
Documentul reprezintă o îmbunătăţire a Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 88/2009, cu modificările și completările ulterioare și a fost elaborat în scopul armonizării regulilor de schimbare a furnizorului aplicate în România cu legislaţia Uniunii Europene, în special cu prevederile Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE, transpuse în legislația națională prin Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, explică ANRE.

Având în vedere importanța implementării prevederilor privind schimbarea furnizorului de energie electrică și impactul acestora asupra clienților finali, proiectul Procedurii aprobată astăzi a fost supus consultării publice (prin afișare la pagina de Internet a ANRE) în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014 și în perioada august-septembrie 2014 și ulterior dezbaterii în cadrul Consiliului consultativ al ANRE, precizează reprezentanții ANRE.

Noi ordine ANRE pe gaze: acces facil la informații pentru consumatorii finali

Totodată, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat două ordine importante, şi anume: Ordinul ANRE nr. 106/2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale şi Ordinul ANRE nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate. Prin aceste ordine prin care se instituie o serie de măsuri de ordin legislativ care să asigure accesul clienţilor finali la informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, având în vedere procesul de liberalizare a pieţei interne de gaze naturale şi dezvoltarea concurenţei pe această piaţă, respectiv stabilirea măsurilor de informare ce se impun în vederea liberalizării pieţei interne a gazelor naturale la data de 1 ianuarie 2015 pentru clienţii noncasnici, în scopul asigurării continuităţii în furnizarea gazelor naturale a clienţilor noncasnici aflaţi în prezent în segmentul reglementat, susțin reprezentanții ANRE.

Prin măsurile introduse de Ordinul ANRE nr. 106/2014 s-a urmărit stabilirea modalităţilor de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale, cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, în etapa precontractuală şi în etapa contractuală, astfel încât clienţii finali să poată avea acces la cât mai multe informaţii în vederea adoptării unei decizie informate la momentul încheierii unui contract privind furnizarea negociată a gazelor naturale, precum şi de a cunoaşte drepturile pe care le au în calitate de clienţi finali de gaze naturale. Astfel, reglementarea modalităţilor de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale va oferi posibilitatea clienţilor finali de a dispune de o imagine de ansamblu, obţinând prin intermediul acelor categorii de suporturi la care pot avea acces, informaţii clare, detaliate şi actualizate cu privire la serviciile şi preţurile oferite de către furnizorii de gaze naturale. Aceste modalităţi de informare permit clienţilor finali să beneficieze de un volum de informaţii corespunzător nevoilor lor, astfel încât să le fie asigurată posibilitatea de a alege în cunoştinţă de cauză furnizorul de gaze naturale, în contextul unei competiţii sporite între furnizori.

De asemenea, având în vedere liberalizarea pieţei interne a gazelor naturale la data de 1 ianuarie 2015 pentru clienţii noncasnici, Ordinul ANRE nr. 107/2014 introduce o serie măsuri de informare necesare, având ca scop asigurarea continuităţii în furnizarea gazelor naturale a clienţilor noncasnici aflaţi în prezent în segmentul reglementat, prin stabilirea regulilor privitoare la derularea raporturilor contractuale în care sunt implicaţi clienţii noncasnici, pe fondul trecerii acestora de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială.