Abrogarea încurcă aprobarea! Noul regulament de furnizare energie, blocat de proceduri

Data: 30-09-2014

Biz Energy | Miruna Popa

După mai bine de două luni de la publicarea regulamentului în Monitorul Oficial, se dezbate acum abrogarea unei HG din 2004

Din ciclul “Se întâmplă în România!”, semnalăm o situație tipic românească, în care autoritățile se încurcă în propriile proceduri. Participanții la piața energiei așteaptă de mai bine de două luni ca noul Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali să devină funcțional. Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE și-a făcut datoria și a emis Ordinul 64/2014 pentru aprobarea regulamentului, acesta fiind publicat în Monitorul Oficial din 23 iulie 2014.

Practic, noul Regulament ar fi trebuit să devină funcțional imediat după apariția Ordinului ANRE în Monitorul Oficial. De data aceasta însă, lucrurile nu stau așa. În scopul evitării paralelismelor legislative, Comitetul de Reglementare al ANRE a dispus ca regulamentul în cauză să fie publicat în Monitorul Oficial şi să intre în vigoare la data abrogării exprese a Hotărârii Guvernului nr. 1007/2004 (actualul regulament de furnizare), cu modificările şi completările ulterioare. Au trecut mai bine de două luni și, deși procesul este clar și simplu, procedurile impuse de aceleași autorități țin pe tușă un regulament util pieței de energie.

De ce se întârzie rezolvarea acestei situații? Autoritățile explică participanților la piață că este vorba doar de respectarea unor proceduri, precum și a regulilor de transparență decizională. Deocamdată, Hotărârea de Guvern, cu articol unic, care trebuie să abroge cealaltă Hotărâre a Guvernului nr.1007/2004, este publicată pe site-ul Departamentului pentru Energie, care anunță că așteaptă propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ până la data de 3 octombrie. După care va fi trimisă, în sfârșit, Guvernului spre aprobare!

Noul regulament asigură protecție și informare pentru consumatori

Chiar dacă vine cu reguli stricte, noul Regulament este așteptat de operatorii de pe piața energiei, care își doresc un cadru legislativ stabil, necesar derulării afacerilor lor. Acesta stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activității de furnizare a energiei electrice la clienții finali, respectiv regulile de contractare, conținutul contractului de furnizare, sistemul garanțiilor, drepturile și obligațiile părților contractuale, reguli despre tarifarea și facturarea energiei etc.

Furnizorii au obligația de a informa clienții finali în ce privește serviciul de furnizare, în regulament fiind specificate căile de informare la care pot apela aceștia. Punctele de informare vor fi la o distanță de max. 50 km de locurile de consum, se menționează în Regulament.

Totodată, s-a avut în vedere că operatorul de rețea și consumatorul final nu sunt părți contractuale în relația furnizor și producător sau furnizor și OTS, astfel că – în caz de nerespectare a clauzelor contractuale privind plata din contractele încheiate pe piață de către furnizor – consumatorul să nu poată fi deconectat de către operatorul de rețea.

Prin urmare, se va încheia o convenție tripartită în baza unei convenții cadru elaborată de ANRE pentru a evita situațiile de neînțelegere, fapt ce ar conduce la prejudicii atât pentru furnizor, cât și pentru client.

De evidențiat și reglementarea potrivit căreia un furnizor își poate modifica oferta-tip pentru clienții finali numai dacă a afisat-o pe site-ul propriu si a transmis-o la ANRE înainte de data intrării în vigoare. Referitor la schimbarea furnizorului de energie, regulamentul precizează că „este interzisă includerea în contractul de furnizare energie a clauzelor care ar putea să împiedice realizarea schimbării furnizorului în 21 de zile.