ABORDAREA CE OLTENIA IN VEDEREA FINANTARII PROIECTELOR DE INVESTITII PRIN MECANISMELE 10C SI 10D ALE DIRECTIVEI UE

Data: 1-07-2019

Avand in vedere eligibilitatea cheltuielilor aferente mecanismelor de finantare 10c si 10d ale Directivei UE pentru perioada 2021-2030, dar si faptul ca prin acestea nu se pot face investitii in cadrul actualelor capacitati energetice pe lignit,portofoliul de proiecte pe care CE Oltenia l-a prezentat Ministerului Energiei a inclus proiecte de capacitati noi de productie pe gaz natural inclusiv cogenerare, energie fotovoltaica si retele de transport energie termica.

Principiile care au stat la baza incadrarii proiectelor au fost maximizarea procentului de finantare nerambursabila, flexibilitatea platilor in derularea investitiilor si cresterea gradului de succes in selectia proiectelor.

Astfel :

  • Proiectele de energie fotovoltaica, a caror valoare individuala este sub 12.5 milioane Euro, au fost incadrate de CE Oltenia pentru finantare din Fondul de Modernizare 10d si nu din 10c, deoarece finantarea este de 100% fata de max 70%, iar flexibilitatea platilor este ridicata, incluzand prefinantare si plati succesive, comparativ cu varianta platii dupa finalizarea investitiilor.

Acesta este si motivul pentru care, in Lista de proiecte publicata pe site-ul Ministerului Energiei, CE Oltenia nu figureaza cu niciun proiect.

  • Proiectele in capacitati noi de productie pe gaz natural, cu o valoare de peste 12.5 milioane Euro, au fost incadrate de catre CE Oltenia pentru finantare prin 10c in cadrul procedurii de selectie, in vederea maximizarii gradului de succes (finantarea fiind de max 70%, in ambele variante – 10c si 10d).

Prin aprobarea de catre Guvern, in data de 25.06.2019, a Memorandului „Prezentarea opțiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finanțare specificate de Directiva (UE) 2018/410 și decizia României privind implementarea acestora” , toate finantarile din 10c pentru proiecte cu o valoare peste 12.5 milioane Euro (in total 3.7 miliarde Euro) au fost trasferate in Fondul de Modernizare.

  • Modernizarea retelei de transport energie termica a fost incadrata din start in Fondul de Modernizare, deoarece poate primi finantare de 100%.

Valoarea totala a portofoliului CE Oltenia este de peste 700 milioane Euro.

CE Oltenia va depune documentatiile necesare in conformitate cu prevederile Directivei UE,  la termenele stabilite de Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, in vederea selectiei si contractarii finantarilor.