ANUNT

Data: 18-01-2018

Serviciu de colectare, de transport si de eliminare a deşeurilor spitaliceşti